Ład rodzinny i konstytucje rodzinne

chyba chciałbyś to mieć na piśmie?
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Struktura prawna i zarządzanie firmą rodzinną

od początku określ jasne zasady funkcjonowania firmy rodzinnej.

Umowa pomiędzy członkami firmy rodzinnej, czasami nazywana konstytucją rodzinną lub ładem rodzinnym, jest dokumentem zapewniającym jasne ramy funkcjonowania firmy rodzinnej i majątku rodzinnego. Możesz w niej ustalić zasady komunikacji pomiędzy członkami rodziny,  Może również zapewnić jasność i lepszą komunikację. Co warto wziąć pod uwagę sporządzając konstytucję rodzinną?

jaka jest wizja przyszłości firmy?
kto ma władzę i za co odpowiada?
wynagrodzenie, komunikacja, przywództwo, transfer majątku, zmian w rodzinie (małżeństwo, rozwód)
metody rozwiązywania sporów
procedura dołączania lub opuszczania firmy rodzinnej
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Określ strukturę swojej firmy dzięki odpowiednim umowom

Firmy rodzinne mogą odnieść korzyści z bliskich relacji i pracy zespołowej, jednak relacje te rodzą ryzyko pominięcia kwestii prawnych, które w innych firmach są oczywiste.

01Określ role w firmie rodzinnej

Konstytucja rodzinna powinna określać, jakie role będą odgrywać poszczególni członkowie rodziny i za jakie zadania będą odpowiedzialni.

02Ustal rodzinny kodeks postępowania

Jesteście rodziną. Wszyscy jesteście po tej samej stronie. Macie taką samą motywację i te same cele. Wspaniała wiadomość! A teraz zapisz to na papierze.

03Rozważ powołanie organów zarządczych i doradczych

Celem rady rodziny jest dostarczenie aktualnych informacji i otrzymywanie informacji od wszystkich członków rodziny, którzy mają interes finansowy w firmie. Natomiast rada doradcza powinna składać się z członków spoza rodziny w celu udzielania obiektywnych porad.

https://fundacjarodzinna.info/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_05.png
https://fundacjarodzinna.info/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

W przypadku firm rodzinnych łatwo przeoczyć podstawowe kwestie prawne.

Praca z ludźmi których kochasz i którym ufasz - może zapewnić bezpieczną przystań w trudnych czasach.

Firmy rodzinne, które odniosły sukces, opracowały odpowiednie procedury, zakomunikowały je rodzinie i innym pracownikom oraz ustanowiły zasady postępowania w przypadku niezgodności. Ale te utworzone przez nie zasady nie są jedynymi, których Twoja firma musi przestrzegać. Nie pozwól, aby skutecznie zaplanowana sukcesja przesłaniała Ci przepisy i oczekiwania biznesu. Prowadź firmę rodzinną tak, jak prowadzi się każdy odnoszący sukcesy biznes o podobnej wielkości.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image